ஞாயிறு, 10 நவம்பர், 2013

பௌர்ணமி நிலவில்


மாதமோ ஆவணி


உன்னை தொடுவது /உத்தரவின்றி உள்ளே வா


காதல் காதல் என்று பேச/உத்தரவின்றி உள்ளே வா


அங்கம்புதுவிதம்


அம்மம்மா கேளடி தோழி /கருப்புப்பணம்


நீ நினைதால் /நிலவே நீ சாட்சி